MDL Pro-Am members

Syzrantsev Dmitriy

Anastasia Usanova

Didenko Vitaliy

Scherbakova Marina

Fedoruk Mikhail

Pushkina Mariya

Nikita Brovko

Sitalo Olga

Filippov Andrey

Skrypnik Nataliya

 

Bezmenova Elena

 

Zakharko Elena

Igor Samkaev

Maria Spitsina

Ivan Statsenko

Marina Dzasokhova