Presidium

Position Name Email
President Sergey Ryupin ryupin@mail.ru
Vice-president Victoria Rudkovskaya viktoriyarudkovskaya@ya.ru
Vice-president Evgeniy Ryupin e.ryupin@icloud.com
Vice-president Polina Teplenko polinateplenko@yahoo.com
Vice-president Alexander Chesnokov chesnokovs06@mail.ru

Presidium members

Name Email
Alexander Berezin a.bereza@mail.ru
Anton Karpov
Dmitriy Divtsov
Ilya Borovskiy
Sergey Mikheev mikheevsergey@mail.ru
Valentin Reshetnikov valentin149@yandex.ru
Viktor Nikovskii
Tatyana Anisimova
Alena Syzrantseva (secretary)